Konferencje naukowe

Konferencja "Proces legislacyjny - normy, czas i bariery języka"

Program konferencji

Od 9:30
Rejestracja gości

10:00 - 10:05
Powitanie zebranych gości (Agnieszka Żyłka)

10:05 - 10:15
Otwarcie konferencji / przemówienie honorowego patrona - Jej Magnificencji Rektor UW Prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow

10:15 - 11:15
Lingua iuris: "Językowe aspekty tworzenia prawa - historia i współczesność"

moderator Adam Niewiadomski (Prezes Koła Naukowego Lingua iuris)

 • mgr Agnieszka Ostapowicz (Członek Honorowy KN Lingua iuris) - Język prawny dawnych polskich statutów i kodeksów
 • 11:15- 11:30
  przerwa na kawę

  11:30 - 12:30
  SKN Juryslingwistyki: "Przekład a legislacja"

  moderator

  12:30 - 12:45
  przerwa na kawę

  12:45 - 13:45
  KN Legislator: "Legislacja lege artis"

  moderator

  13:45
  Podsumowanie konferencji, podziękowania dla sponsorów i uczestników, krótka prezentacja kół


  Informacja prasowa dotycząca Międzywydziałowej Konferencji Naukowej
  PROCES LEGISLACYJNY - NORMY, CZAS I BARIERY JĘZYKA

  Miejsce: Sala Balowa Pałac Tyszkiewiczów Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
  Termin: 30 marca 2007 r.
  Organizator: Międzywydziałowe Koło Naukowe UW Lingua iuris
  Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki
  Koło Naukowe Legislator
  Patronat honorowy : JM Rektor UW Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska -Macukow
  Patronat medialny: Gazeta Studencka, Radio Kampus


  Opis:
  W czasie konferencji przewidziano trzy sesje referatowe wraz z dyskusją. W pierwszej sesji m.in. zostanie przedstawiona ogólna problematyka językowa, problematyka języka prawnego i prawniczego w jego teoretycznym ujęciu, skupimy się również na historii języka prawnego. Sesja druga w całości zostanie poświęcona problematyce zagadnień prawidłowego używania języka prawnego w procesie tłumaczenia aktów prawnych. I wreszcie w sesji trzeciej chcielibyśmy skupić się na wybranych zagadnieniach z zakresu prawidłowej legislacji, zasadach tworzenia aktów prawnych.
  Prelegentami będą pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, studenci wszystkich trzech Kół Naukowych. Jako Prelegenci wystąpią m. in. Prof. dr hab. Radosław Pawelec, studenci: mgr Agnieszka Ostapowicz, Zdzisław Bernaciak, mgr Agnieszka Żyłka, Adam Niewiadomski.
  Konferencja jest organizowana we współpracy 3 Kół Naukowych, przez co projekt posada unikatowy, interdyscyplinarny charakter.


  Informacje o konferencji: www.iuris.uw.edu.pl

   

 • prof. dr hab. Radosław Pawelec (Wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego UW, Opiekun naukowy KN Lingua iuris) - Budowa składniowa a zrozumiałość współczesnych polskich tekstów prawnych
 • dyskusja
 • Anna Dorabialska (angielski) - Kontrowersje w przekładzie aktów prawa wspólnotowego na język polski na przykładach
 • Agnieszka Żyłka (angielski) - Ekwiwalencja językowa - ekwiwalencja praw
 • dyskusja
 • Zdzisław Bernaciak - Legislacja jako proces, dorobek i akty władzy
 • Krzysztof Koźmiński - Tryb pracy nad aktami normatywnymi
 • dyskusja
 • Copyright by Iruis 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Koło naukowe Lingua Iruis

  Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa

  Uniwersytet Warszawski

  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  tel. +48 22 55 20 000
  NIP 525-001-12-66