Konkurs

II Edycja

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem

Prof. dr. hab. Stanisława Dubisza
Dziekana Wydziału Polonistyki UW

Prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW

II Edycja konkursu na najlepszy esej "Język u wagi" rozstrzygnięta!

Pani Karolina Dagil, studentka II roku prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, została Laureatką II Edycji konkursu na najlepszy esej "Język u wagi". 
Laureatka otrzymała w nagrodę możliwość publikacji swojej pracy w zbiorze pokonferencyjnym "Prawo i język" oraz zestaw książek od Wydawnictwa C.H. Beck.

Wyróżnienie w konkursie otrzymał Pan Krzysztof Leśniak, student Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyróżniony otrzymał możliwość publikacji swojej pracy konkursowej oraz książki z Wydawnictwa C.H. Beck.

Nagrodę specjalną otrzymał Pan Mateusz Drożdż student II Roku Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. 
Nagrodzony otrzyma upominki od Wydawnictwa C.H. Beck. 

Laureatce, Wyróżnionemu i Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy!

Organizatorem Konkursu jest Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris". 
Partnerem Konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Patronami medialnymi są: Rzeczpospolita, The Warsaw Voice, Studenckie abc, Radio Kampus, psz.pl, korba.pl


Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o języku prawnym i prawniczym.

Copyright by Iruis 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Koło naukowe Lingua Iruis

Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 000
NIP 525-001-12-66