Konkurs

I Edycja

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem

Prof. dr. hab. Stanisława Dubisza
Dziekana Wydziału Polonistyki UW

Prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW

I Edycja konkursu na najlepszy esej "Język u wagi" rozstrzygnięta!

Pan Krzysztof Koźmiński, student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, został Laureatem I Edycji konkursu na najlepszy esej "Język u wagi". Zwycięzca otrzyma w nagrodę możliwość publikacji swojej pracy w zbiorze pokonferencyjnym "Współczesny język prawny i prawniczy" oraz ekskluzywny zestaw książek o łącznej wartości do 500 zł z aktualnej oferty Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis. 

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: 

 

  • Pan Łukasz Goździaszek, student I roku studiów II stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • Pan Wojciech Maciejewski, student I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz I roku Kolegium MISH UW;
  • Pani Agnieszka Żyłka, studentka IV roku lingwistyki stosowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW.

Wyróżnieni studenci otrzymają możliwość publikacji swoich prac konkursowych oraz książki z Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis.

 


Nagrodę specjalną otrzymał Pan Andrzej Leśniewski, student I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz II roku historii w Instytucie Historii UW. Nagrodzony otrzyma upominki od Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis. 

Organizatorem Konkursu jest Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua iuris". 
Partnerem Konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Patronem medialnym jest Rzeczpospolita

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o języku prawnym i prawniczym. 

Zwycięzcy, Wyróżnionym i Nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

Koło Naukowe UW "Lingua iuris"
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW
Wydawnictwem LexisNexis

Zaprasza do udziału w 
I Edycji Konkursu na esej

Copyright by Iruis 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Koło naukowe Lingua Iruis

Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 000
NIP 525-001-12-66