Konkurs

VIII Edycja

VIII Edycja konkursu na najlepszy esej "Język u wagi" rozstrzygnięta!

Pan Piotr Wronka, student II roku II stopnia filologii iberyjskiej i I roku I stopnia filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, został Laureatem VIII Edycji konkursu na najlepszy esej "Język u wagi".
Laureat otrzymał w nagrodę możliwość publikacji swojej pracy w zbiorze pokonferencyjnym "Polski język prawny- perspektywa europejska " oraz zestaw książek

I wyróżnienie w konkursie otrzymała Pani Weronika Sowa, studentka I roku międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Dwa równorzędne II wyróżnienia w konkursie otrzymali:
Pani Nell Konieczna, studentka III roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pan Marcin Kozak, student II roku międzyobszarowych indywidualnych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim
Wyróżnieni otrzymali możliwość publikacji swojej pracy konkursowej oraz książki.
Laureatowi i Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Organizatorem Konkursu jest Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego "Lingua Iuris".

Patroni medialni: PSZ.PL, student.lex.pl

Koło Naukowe UW „Lingua Iuris”
zaprasza do udziału

w

VIII Edycji Konkursu na esej

Język u wagi

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem

Prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia
Dziekana Wydziału Polonistyki UW

Prof. dr. hab. Krzysztofa Rączki
Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW

 

Konkurs jest adresowany do studentów polskich uczelni. Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju, referatu, opracowania dotyczącego problematyki języka prawnego i prawniczego. Termin złożenia pracy mija 30 kwietnia 2014 roku.

Na zwycięzcę czekają cenne nagrody: zestaw książek oraz publikacja zwycięskiej pracy w materiałach pokonferencyjnych. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polski język prawny – perspektywa europejska” połączonej z VIII Ogólnopolskim Dyktandem Prawniczym 7 maja 2014 roku w Audytorium dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do udziału!


Patroni medialni: PSZ.PL, student.lex.pl,

 

Organizację wspiera: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego

Więcej informacji na stronie www.iuris.uw.edu.pl

 

Regulamin

Plakat

Copyright by Iruis 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Koło naukowe Lingua Iruis

Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 000
NIP 525-001-12-66